Zákazník: KP projekt
Investor: soukromý
Realizace: Srpen 2020
Lokalita: Okříšky, Česká Republika

Návrh a posouzení rodinného domu

Předmětem statického výpočtu bylo navrhnout dřevěný krov s rizalitem, ocelovými vaznicemi a ocelovým rámem.

Dále bylo nutno posoudit požární odolnost sloupu v 1.NP, který podepírá překlad zatížený ocelovým rámem.

Nad garážovými vraty byl navrhnut překlad na rozpon 5m.

Posouzeny byly nosníky NIL-TEX pro přerušení tepelného mostu a navržena výztuž železobetonového schodiště a příštřešku.

Byly posouzeny železobetonové věnce a základové pásy.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás